Az első hirdetés

INGYENES!

Adatvédelmi tájékoztató

A MUNKÁD.COM ONLINE ÁLLÁSPORTÁLJAINAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
- hatályos 2021. február 28-tól -

- Bevezetés -

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a MUNKÁD.COM miként kezeli az Ön személyes adatait. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.munkad.com (a továbbiakban: „Honlap”). A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a MUNKÁD.COM a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) A rendelet szövegét ITT olvashatja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét ITTolvashatja.

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapra csak 16 éven felüli személyek regisztrálhatnak, így a regisztrációkor a Felhasználó köteles nyilatkozni, hogy 16. életévét betöltötte. Az MUNKÁD.COM nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az MUNKÁD.COM-ot megtéveszti. A MUNKÁD.COM a Felhasználó értesítése mellett törli azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte be.

- Az adatkezelő személye -

Név: DH Media Holding Kft.
E-mail: info@munkad.com
Telefon: +36-30-563-5820
Székhely: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Cégjegyzékszám: 05-09-034147
Adószám: 29219496-2-05

- Adatkezelés célja -

Az adatkezelés célja összefoglalóan: Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a MUNKÁD.COM alapvetően abból a célból kezeli, hogy virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásai révén elősegítse a honlapra regisztráló Felhasználók álláskeresését azáltal, hogy lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre a Felhasználó és a potenciális munkaadók, illetve ügyfeleiknek munkatársakat kereső munkaközvetítők között.

Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:
a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele, Felhasználó azonosítása, életkori feltételek ellenőrzése, a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése, a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „Munkaadók”) részére, álláshirdetésekre történő jelentkezés lehetővé tétele a Felhasználó által, a Felhasználó alkalmasságának megítélése akár a MUNKÁD.COM, akár a Munkaadó által egy-egy konkrét állásajánlattal, munkakörrel kapcsolatban, ideértve a MUNKÁD.COM által végzett előszűrést és munkaközvetítésre irányuló szolgáltatásokat, a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, MUNKÁD.COM általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.), a szolgáltatásokkal kapcsolatos (a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen információkat tartalmazó) e-mailes tájékoztatás adása a MUNKÁD.COM által (rendszerüzenetek, amelyekről nem lehet leiratkozni), állásajánlatokat tartalmazó értesítő küldése (állásértesítő) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult), álláskereséssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult), eDM: tájékoztatás a MUNKÁD.COM termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve a MUNKÁD.COM-mal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult), amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása, MUNKÁD.COM teljesítésének bizonyítása a Munkaadó ügyfelek irányában, díjigény érvényesítése, jogvita során történő felhasználás.

A fenti célok érdekében a MUNKÁD.COM munkavállalói, adatfeldolgozói, valamint a Munkaadók a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

Fontos információ!!!! Munkaadóknak minősülnek az MUNKÁD.COM-mal szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából a MUNKÁD.COM-mal, a MUNKÁD.COM virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon Munkaadók, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából önéletrajz adatbázis hozzáférésre szerződtek a MUNKÁD.COM-mel, egy vagy több megadott szempont szerint bizonyos időintervallumban hozzáférhetnek a Honlapra regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz (amennyiben a Felhasználó regisztrációja aktív státuszban van, magas kereshetőségi szintű, és az adott munkáltatót a Felhasználó nem tiltotta le; bizonyos személyes adatok kapcsán a Felhasználónak lehetősége van külön letiltani a hozzáférést, pl. fizetési igény). Ez esetben a Munkaadók a megadott adatokat a Felhasználó adott pozícióra való alkalmasságának megítélése és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából – mint önálló adatkezelők – kezelhetik és felhasználhatják.

Fontos információ!!!! Fentieknek megfelelően az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához. Tekintettel arra, hogy a Munkaadók önálló adatkezelők, a MUNKÁD.COM nem vállal felelősséget a Munkaadók által jelen szolgáltatás keretei között megszerzett személyes adatok további, a Munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a Munkaadók által. A MUNKÁD.COM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül leendő munkáltatók, hanem a munkáltatók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik, és így ők a Felhasználó által megadott adatokhoz (a jelen tájékoztatóban és felhasználási feltételekben meghatározott esetekben) hozzáférhetnek.

A fentiekre tekintettel a MUNKÁD.COM javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor. A MUNKÁD.COM tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére, illetve sms üzenetekre köt szerződést a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, a MUNKÁD.COM-mal szerződő felekkel. Ebből adódóan a MUNKÁD.COM – amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárult – saját, vagy harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket, illetve sms-eket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. A direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájáruló nyilatkozatát a Felhasználó akár a felhasználói fiókján keresztül visszavonhatja.

- A kezelt személyes adatok köre -

A MUNKÁD.COM azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat a MUNKÁD.COM részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki. Személyes adatok kategóriái - név, e-mail cím, jelszó, lakcím, születési idő, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, preferált megye/város, preferált pozíciónév, nem, közösségi média elérhetőség, tapasztalat (foglalkozási terület, pozíció, kezdési dátum, befejezési dátum, feladatok), végzettség (iskolai képesítés, tanulmányi terület, szakképzettség, iskola neve, kezdési dátum, befejezési dátum, tárgyak), számítástechnikai ismeretek (program típusa, program, gyakorlatban eltöltött évek), idegen nyelvek (nyelv, fokozat), releváns szakmai képzettségek (képesítés területe, képesítés megnevezése, gyakorlatban eltöltött évek), előnyben részesített munka (előnyben részesített pozíció), utazási hajlandóság, költözési hajlandóság, előnyben részesített szakterület, munkavégzés helye, munkaidő típusa, munkába állás, foglalkoztatás jellege, bruttó fizetési igény, felhasználó által feltöltött önéletrajz, fényképek, elmentett állások, Felhasználó által leadott jelentkezések, Felhasználó által megadott hozzájárulások, Felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja. Ha a Felhasználó a Facebook fiókján keresztül regisztrál, a Facebook a következő adatokat adja át a MUNKÁD.COM-nak: a nyilvános profil adatok és e-mail cím. A nyilvános profil adatai a Felhasználó neve, profilképe, életkori kategóriája, neme, nyelve, országa, valamint a Felhasználó által megadott egyéb nyilvános információk. Amennyiben a Felhasználó megadta a közösségi médiajelenlét URL-jét, úgy a MUNKÁD.COM vagy a Munkaadó a Felhasználónak a közösségi médiában megadott, nyilvánosan hozzáférhető személyes adatait megtekintheti és a jelen tájékoztatóban rögzített célokból azokat kezelheti. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a MUNKÁD.COM-mal, az elektronikus vagy postai levelezést, vagy a hangfelvételt a MUNKÁD.COM a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) a MUNKÁD.COM nem kezel. Kérjük, hogy ne adjon meg magáról különleges személyes adatot. Amennyiben ilyen adatot a Felhasználó önéletrajza, motivációs levele tartalmaz, vagy egyéb módon ilyen adatot megad magáról, azt a MUNKÁD.COM figyelmen kívül hagyja, annak észlelése eseté törli, és a törlés tényéről a Felhasználót értesíti. Kérjük, hogy a szabadon kitölthető mezőkben, önéletrajzában és motivációs levelében csak olyan személyes adatot osszon meg, ami az álláskeresése szempontjából releváns információt nyújt. Felhasználó csak saját magára vonatkozó személyes adatot adhat meg. A MUNKÁD.COM egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a MUNKÁD.COM a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a MUNKÁD.COM marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel. Ugyanezen okokból a MUNKÁD.COM eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lentebb). Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze azokat, és ha szükséges, módosítsa azokat.

- Adatkezelés jogalapja -

A MUNKÁD.COM általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve a MUNKÁD.COM szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó nevére és e-mail címének megadására. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a MUNKÁD.COM, akár harmadik személyek irányába. A MUNKÁD.COM-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. A MUNKÁD.COM nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a MUNKÁD.COM mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az a MUNKÁD.COM vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges. Ha a MUNKÁD.COM valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval, akár valamely Munkaadóval vagy bármely harmadik személlyel, és a jogvita kapcsán a Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy az MUNKÁD.COM-ot vagy harmadik személyt terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy a MUNKÁD.COM a személyes adatokat nem a Felhasználó hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.

- Az adatkezelés ideje -

A MUNKÁD.COM a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a MUNKÁD.COM rendelkezésére, úgy a személyes adatokat MUNKÁD.COM az adott pozíció betöltését követő legfeljebb 6 hónapig napig kezeli és biztosít az adatokhoz hozzáférést a megpályázott állással érintett Munkaadó számára, a jelentkezések Munkaadók általi nyomon követése és értékelése, valamint az ügyfelek felé fennálló esetleges díjigények kielégítése céljából. Ezen adatokat sem a Munkaadók, sem MUNKÁD.COM nem használhatja fel újabb, nem a megpályázott állással kapcsolatos megkeresések céljából. A MUNKÁD.COM a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt. A MUNKÁD.COM és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók a személyes adatokat, amennyiben azokat a Felhasználó adta meg a Honlapon keresztül biztosított felületen keresztül, vagy a MUNKÁD.COM továbbította részükre egy konkrét álláshirdetés kapcsán, az adott pozíció betöltésével kapcsolatban, a szakmai alkalmasság megítélése céljából jogosultak kezelni és legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 12 hónappal kötelesek azokat törölni. A MUNKÁD.COM és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók, amennyiben önéletrajz adatbázis hozzáféréssel rendelkeznek, az általuk megismert személyes adatokat az önéletrajz adatbázis hozzáférés ideje alatt jogosultak kezelni. A MUNKÁD.COM felhívja a figyelmet, a Munkaadók mint önálló adatkezelők általi adatkezeléséért a MUNKÁD.COM nem vállal felelősséget, így bármilyen, a Munkaadók általi jogsértéssel kapcsolatban a Felhasználó a Munkaadókkal szemben közvetlenül tud fellépni, illetve esetleges igényeit közvetlenül tudja érvényesíteni. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén MUNKÁD.COM jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó telefonon panaszt tesz és a MUNKÁD.COM a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, úgy a MUNKÁD.COM a hangfelvételt egy évig archiválja, ezt követően az adatokat törli, illetve egyedi azonosításra alkalmasságukat megszünteti. A MUNKÁD.COM a panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig kezeli. Hatósági vagy bírósági eljárás indulása esetén az adatokat az eljárás jogerős lezárultáig tárolja. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

- Az adatkezelés egyéb jellemzői -

MUNKÁD.COM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Amennyiben a MUNKÁD.COM a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a MUNKÁD.COM semmilyen felelősséget nem vállal. MUNKÁD.COM tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.

- Adatfeldolgozás -

MUNKÁD.COM fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a MUNKÁD.COM jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a MUNKÁD.COM rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a MUNKÁD.COM rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

- Adattovábbítás, címzettek -

Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek. A Felhasználó adatai tekintetében az elsődleges címzettek a Munkaadók. Tekintettel a fentebb leírtakra ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához. Amennyiben Felhasználó közvetlenül jelentkezik egy álláshirdetésre (akár regisztrálást követően, akár regisztráció nélkül), úgy a Felhasználó által megadott személyes adatok az álláshirdetésben megjelölt hirdető részére kerülnek továbbításra. Fontos információ!!! Anonim álláshirdetések: Felhívjuk a figyelmet, hogy honlapunkon anonim álláshirdetések nem jelenhetnek meg, a hirdető személye minden álláshirdetésben feltüntetésre kerül. Amennyiben a hirdető munkaközvetítőként adja fel a hirdetést és a hirdetésben csak a munkaközvetítő személye kerül megjelölésre, azaz a potenciális munkáltató megnevezését a hirdetés nem tartalmazza, úgy a Felhasználó személyes adatai alapértelmezettként csak a munkaközvetítőhöz kerülnek továbbításra. A munkaközvetítő a MUNKÁD.COM-mal kötött szerződés (ÁSZF) értelmében köteles közvetlenül – a munkáltató ügyfele megnevezésével – a Felhasználó előzetes hozzájárulását kérni a Felhasználó személyes adatainak továbbításához. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak továbbításához, úgy a munkaközvetítő azokat nem jogosult ügyfelének továbbítani. Ennek megfelelően nem fordulhat elő olyan eset, hogy a Felhasználó személyes adatai általa nem ismert harmadik személyhez kerülnek továbbításra. Fontos információ!!! Fentiek irányadóak bármely Munkaadó általi adattovábbításra (ideértve azt az esetet is, ha a Munkaadó önéletrajz adatbázis hozzáférés révén jutott a személyes adatokhoz), azaz bármely adattovábbítást megelőzően a Munkaadó mint önálló adatkezelő köteles beszerezni a Felhasználó előzetes hozzájárulását. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akiknek a MUNKÁD.COM üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a MUNKÁD.COM-ot, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a MUNKÁD.COM adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási kötelezettség alatt áll. Harmadik országba történő továbbítás: a Felhasználó adatait a MUNKÁD.COM nem továbbítja harmadik országba. A feladott álláshirdetéseken a Munkaadók kötelesek feltüntetni, ha az általuk megszerzett személyes adatok harmadik országba kerülnek továbbításra.

- Adatbiztonság -

MUNKÁD.COM kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A MUNKÁD.COM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A MUNKÁD.COM és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a MUNKÁD.COM és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. A MUNKÁD.COM a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen. MUNKÁD.COM kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A MUNKÁD.COM általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor MUNKÁD.COM nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért. MUNKÁD.COM valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására. A Felhasználó személyes adataihoz MUNKÁD.COM azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a személyes adattal kapcsolatos adatkezelési műveletek végeznek. A jogosultságokat a MUNKÁD.COM belső szabályzata határozza meg.

- Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok -

Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai közvetlenül hozzáférhetőek legyenek-e a Munkaadók számára. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban? A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását. A Felhasználó kérelmére MUNKÁD.COM tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan a MUNKÁD.COM által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. A Felhasználónak joga van van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában. A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak törlését a Felhasználó is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában. Bizonyos esetekben az adatokat MUNKÁD.COM nem töröli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de a MUNKÁD.COM-nak meg kell vizsgálnia, hogy MUNKÁD.COM jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben. A Felhasználónak joga van a MUNKÁD.COM által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz. Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés). Amennyiben azt tapasztalja, hogy MUNKÁD.COM jogellenesen kezeli a személyes adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet. Felhasználó MUNKÁD.COM értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja Hírlevelek küldése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy
Személyes adatok köre Név, email cím
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Adatok forrása A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó
Adatszolgáltatásmódja,következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hírlevél feliratkozáshoz a szükséges adatokat, akkor nem fogunk tudni hírlevelet küldeni

Leiratkozáshoz vegye fel velünk a kapcsolatot.

- Hogyan tudja érvényesíteni jogait? -

Jogérvényesítéssel kapcsolatban kérjük írjon nekünk e-mailt a .... e-mail címre, vagy hívjon minket a .... telefonszámon. Természetesen postai úton is bejelentheti a kérését, ez esetben erre kérjük, az alábbi címre küldje a levelet: Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

- A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések -

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.
A „cookie” jelentése: A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.
A MUNKÁD.COM által használt cookie-k -
A Honlap két fajta cookie-t használ:
Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek. Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az RM állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

Harmadik fél cookie-k: Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából MUNKÁD.COM harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

Webjelzők és pixelek: A Honlap és a MUNKÁD.COM e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

Cookie-k engedélyezése és letiltása: A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

Adatvédelmi tájékoztató változásai: Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

Kapcsolat: Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Név: Horváth Dániel ügyvezető
E-mail: info@munkad.com
Telefon: +36-30-563-5820
Székhely: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.

Dátum: 2021. február 28.